Truy cập

Hôm nay:
614
Hôm qua:
1342
Tuần này:
4826
Tháng này:
12545
Tất cả:
273604

Thị Trấn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 04/04/2023 00:00:00

Ngày 28/3/2023, Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và các kế hoạch, hưởng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, với tinh thần chủ động, tích cực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị Trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nội dung kết luận và các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Thị Trấn. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ kết hợp với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm, triển khai trong các kỳ hội nghị, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19.
Nhìn chungĐảng ủy, các chi ủy, nhất là những đồng chí lãnh đạo chủ chốtđã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề học tập và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới các cán bộ, đảng viên, thu hút sự đồng tình, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… nhằm tạo ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống, với tập thể và cộng đồng, bớt đi cái riêng, nghĩ về cái chung nhiều hơn, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một số cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác chỉ đạo, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân,tôn trọng nhân dân,gắn bó với nhân dân,bỏ thái độ “vô cảm” trước nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thị Trấn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 04/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 28/3/2023, Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và các kế hoạch, hưởng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, với tinh thần chủ động, tích cực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị Trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nội dung kết luận và các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Thị Trấn. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ kết hợp với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm, triển khai trong các kỳ hội nghị, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19.
Nhìn chungĐảng ủy, các chi ủy, nhất là những đồng chí lãnh đạo chủ chốtđã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề học tập và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới các cán bộ, đảng viên, thu hút sự đồng tình, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… nhằm tạo ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống, với tập thể và cộng đồng, bớt đi cái riêng, nghĩ về cái chung nhiều hơn, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một số cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác chỉ đạo, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân,tôn trọng nhân dân,gắn bó với nhân dân,bỏ thái độ “vô cảm” trước nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ý kiến thăm dò