Truy cập

Hôm nay:
683
Hôm qua:
1342
Tuần này:
4895
Tháng này:
12614
Tất cả:
273673

MTTQ - Các đoàn thể thị trấn

Ngày 12/06/2023 06:38:45

1 . Đồng chí: Lê Thế Tuấn

- Chủ tịch UB MTTQ

- SĐT: 0989 690 789

2 Đồng chí: Lê Đình Hùng

- Phó chủ tịch UB MTTQ

- SĐT: 0362 667 686

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chủ tịch hội Phụ nữ

- SĐT: 0972 297 772

4. Đồng chí: Tào Ngọc Thắng

- Bí thư Đoàn thanh niên

- SĐT: 0941 486 567

5. Nguyễn Văn Thọ

- Chủ tịch hội Cựu chiến binh

- SĐT: 0979 284 051

- 6. Trần Xuân Linh

- Chủ tịch hội Nông dân

- SĐT: 0975 975 043

1 . Đồng chí: Lê Thế Tuấn

- Chủ tịch UB MTTQ

- SĐT: 0989 690 789

2 Đồng chí: Lê Đình Hùng

- Phó chủ tịch UB MTTQ

- SĐT: 0362 667 686

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chủ tịch hội Phụ nữ

- SĐT: 0972 297 772

4. Đồng chí: Tào Ngọc Thắng

- Bí thư Đoàn thanh niên

- SĐT: 0941 486 567

5. Nguyễn Văn Thọ

- Chủ tịch hội Cựu chiến binh

- SĐT: 0979 284 051

- 6. Trần Xuân Linh

- Chủ tịch hội Nông dân

- SĐT: 0975 975 043

Ý kiến thăm dò