Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
11
Tuần này:
31
Tháng này:
255
Tất cả:
170420

TT.UBMTTQ thị trấn

Ngày 30/05/2018 15:48:54

UBMTTQ thị trấn

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

1

Đ/c: Bùi Bá Lập

UV.BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

SĐT:0915.143.106

Email: lapbithu@gmail.com

2

Đ/c: Hoàng Văn Đàn

Chủ tịch Hội Nông Dân

SĐT:0973.460.079

Email:

3.

Đ/c: Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

SĐT: 0979.284.051

Email:

4.

Đ/c: Nguyễn Văn Phương

UV.BCH Đảng ủy – Bí thư Đoàn TNCSHCM

SĐT: 0949.104.251

Email:

5.

Đ/c: Nguyễn Thị Vinh

UV.BCH Đảng ủy – Chủ tịch Hội LHPN

SĐT: 0948.070.863

Email:

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

1

Đ/c: Bùi Bá Lập

UV.BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

SĐT:0915.143.106

Email: lapbithu@gmail.com

2

Đ/c: Hoàng Văn Đàn

Chủ tịch Hội Nông Dân

SĐT:0973.460.079

Email:

3.

Đ/c: Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

SĐT: 0979.284.051

Email:

4.

Đ/c: Nguyễn Văn Phương

UV.BCH Đảng ủy – Bí thư Đoàn TNCSHCM

SĐT: 0949.104.251

Email:

5.

Đ/c: Nguyễn Thị Vinh

UV.BCH Đảng ủy – Chủ tịch Hội LHPN

SĐT: 0948.070.863

Email:

Ý kiến thăm dò