Truy cập

Hôm nay:
660
Hôm qua:
1342
Tuần này:
4872
Tháng này:
12591
Tất cả:
273650

TT.UBND thị trấn

Ngày 30/05/2018 15:48:43

TT.UBND thị trấn

1. Đồng chí: Lê Thanh Tùng

- Chủ tịch UBND

SĐT:0949851912

Email: lethanhtung77@gmail.com

2. Đồng chí: Phạm Văn Hùng

- Phó chủ tịch UBND

- SĐT: 0943076869


3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Đại

- Phó chủ tịch UBND

SĐT:01689.313.678

Email:


4. Đồng chí: Đỗ Văn Giao

- Trưởng công an

SĐT: 0978 987 980

Email:

5. Đồng chí: NgôViết Bằng

UVUB. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

SĐT: 0979.912.155

Email: ngovietbang74@gmail.com

.

1. Đồng chí: Lê Thanh Tùng

- Chủ tịch UBND

SĐT:0949851912

Email: lethanhtung77@gmail.com

2. Đồng chí: Phạm Văn Hùng

- Phó chủ tịch UBND

- SĐT: 0943076869


3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Đại

- Phó chủ tịch UBND

SĐT:01689.313.678

Email:


4. Đồng chí: Đỗ Văn Giao

- Trưởng công an

SĐT: 0978 987 980

Email:

5. Đồng chí: NgôViết Bằng

UVUB. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

SĐT: 0979.912.155

Email: ngovietbang74@gmail.com

.

Ý kiến thăm dò