Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
37
Tuần này:
56
Tháng này:
93
Tất cả:
182207

Hội đồng nhân dân thị trấn Nông Cống khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp

Ngày 26/07/2023 17:47:53

Tin về kỳ họp thứ 7, hội đồng Nhân dân thị trấn Nông Cống

Ngày 25 tháng 7 năm 2023 Hội đồng nhân dân thị trấn Nông Cống khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7, địa điểm tại Trung tâm văn hóa, thể thao Thị trấn. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân trên địa bàn theo dõi toàn bộ nội dung kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu và cử tri được nghe Thường trực UBND báo cáo tóm tắt về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách thị trấn năm 2022. Báo cáo kết quả tiếp thu, thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, cử tri quan tâm một số vấn đề như: Đề nghị Thị trấn có kế hoạch đầu tư kênh mương, giao thông nội đồng để chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; An toàn giao thông...

Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khu vực Thị trấn, Minh Nghĩa báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình của UBND, HĐND thông qua tại kỳ họp. Qua thảo luận các đại biểu thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của UBND. Chủ tịch UBND có ý kiến tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm trong đời sống xã hội. Cụ thể như phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất các trường học, thiết chế văn hóa ở các tiểu khu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn, xây dựng Đơn vị kiểu mẫu, tiểu khu kiểu mẫu.

Đồng chí Hoàng Văn An Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND chủ tọa kỳ họp kết luận và thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Hội đồng nhân dân thị trấn Nông Cống khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp

Đăng lúc: 26/07/2023 17:47:53 (GMT+7)

Tin về kỳ họp thứ 7, hội đồng Nhân dân thị trấn Nông Cống

Ngày 25 tháng 7 năm 2023 Hội đồng nhân dân thị trấn Nông Cống khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7, địa điểm tại Trung tâm văn hóa, thể thao Thị trấn. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân trên địa bàn theo dõi toàn bộ nội dung kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu và cử tri được nghe Thường trực UBND báo cáo tóm tắt về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách thị trấn năm 2022. Báo cáo kết quả tiếp thu, thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, cử tri quan tâm một số vấn đề như: Đề nghị Thị trấn có kế hoạch đầu tư kênh mương, giao thông nội đồng để chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; An toàn giao thông...

Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khu vực Thị trấn, Minh Nghĩa báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình của UBND, HĐND thông qua tại kỳ họp. Qua thảo luận các đại biểu thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của UBND. Chủ tịch UBND có ý kiến tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm trong đời sống xã hội. Cụ thể như phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất các trường học, thiết chế văn hóa ở các tiểu khu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn, xây dựng Đơn vị kiểu mẫu, tiểu khu kiểu mẫu.

Đồng chí Hoàng Văn An Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND chủ tọa kỳ họp kết luận và thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Ý kiến thăm dò