Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
88
Tuần này:
144
Tháng này:
3145
Tất cả:
133293

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
151Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.004827Hộ tịch2
152Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000080Hộ tịch2
153Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000094 Hộ tịch2
154Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000110Hộ tịch2
155Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000110Hộ tịch2
156Thủ tục đăng ký khai tử lưu động1.000419Hộ tịch2
157Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động1.000593 Hộ tịch2
158Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động1.003583Hộ tịch2
159Thủ tục đăng ký khai tử1.000656Hộ tịch2
160Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con1.000689Hộ tịch2
161Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con1.001022 Hộ tịch2
162 Thủ tục đăng ký kết hôn1.000894Hộ tịch2
163 Thủ tục đăng ký kết hôn1.000894Hộ tịch2
164Thủ tục đăng ký khai sinh1.001193Hộ tịch2
165Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2.000635 Lĩnh vực : Hộ Tịch3
166vv......123466Giáo dục2
167Bo TTHC cấp xãHộ tịch1

Người tốt, việc tốt

Ý kiến thăm dò