Truy cập

Hôm nay:
51
Hôm qua:
88
Tuần này:
139
Tháng này:
3140
Tất cả:
133288

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
126Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440 Thư viện2
127Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.004082Môi trường2
128Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường1.004273Môi trường2
129Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường1.004108Môi trường2
130Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (TTHC cấp xã)1.001617 Môi trường2
131Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã)1.001629Môi trường2
132Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)1.003554Đất đai2
133Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810 Giáo dục và Đào tạo2
134Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Giáo dục và Đào tạo2
135Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443 Giáo dục và Đào tạo2
136Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492 Giáo dục và Đào tạo1
137Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441Giáo dục và Đào tạo2
138Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội2
139Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521 Phòng chống tệ nạn xã hội2
140Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội2
141Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023Hộ tịch2
142Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.000986Hộ tịch2
143Đăng ký lại khai tử1.005461Hộ tịch2
144Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746Hộ tịch2
145Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772Hộ tịch2
146Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1.004884 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
147Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.004873 Lĩnh vực : Hộ Tịch3
148Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch1.004859 Hộ tịch2
149 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ1.004845Hộ tịch2
150Thủ tục đăng ký giám hộ1.004837Hộ tịch2

Người tốt, việc tốt

Ý kiến thăm dò