Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
88
Tuần này:
130
Tháng này:
3131
Tất cả:
133279

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
76Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884Chứng thực2
77Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815Chứng thực2
78Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 1.001167Tôn giáo2
79Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156Tôn giáo2
80Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác1.001109Tôn giáo2
81Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098 Tôn giáo2
82Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090Tôn giáo2
83Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085 Tôn giáo2
84Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001078Tôn giáo2
85Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055Tôn giáo2
86Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028Tôn giáo3
87Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509Tôn giáo2
88Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm1.000489Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội2
89Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm1.000506Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội2
90Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật1.001653Bảo trợ xã hội2
91Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật1.001699Bảo trợ xã hội2
92Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em1.001310Bảo trợ xã hội2
93Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn2.000355Bảo trợ xã hội2
94Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế2.000602 Bảo trợ xã hội2
95Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2.000744Bảo trợ xã hội2
96Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)1.001731 Bảo trợ xã hội2
97Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp1.001739 Bảo trợ xã hội2
98Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001753Bảo trợ xã hội2
99Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001758Bảo trợ xã hội2
100Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1.001776 Bảo trợ xã hội2

Người tốt, việc tốt

Ý kiến thăm dò