Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
88
Tuần này:
127
Tháng này:
3128
Tất cả:
133276

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
51Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2.000346Thi đua, Khen thưởng2
52Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 1.000775Thi đua, Khen thưởng2
53Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964 Lao động, tiền lương, quan hệ lao động2
54Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165 Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính2
55Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711Đường thuỷ nội địa2
56Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.004888Công tác dân tộc2
57Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số1.004875Công tác dân tộc2
58Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2.002080 Hoà giải cơ sở2
59Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) 2.000930 Hoà giải cơ sở2
60Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333Hoà giải cơ sở2
61Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373 Hoà giải cơ sở2
62Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424Hoà giải cơ sở2
63Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.001263 Nuôi con nuôi2
64Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.003005 Nuôi con nuôi2
65Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2.001255Nuôi con nuôi2
66Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Phổ biến giáo dục pháp luật2
67Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457Phổ biến giáo dục pháp luật2
68Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 2.001009 Chứng thực2
69Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406Chứng thực2
70Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2.001016Chứng thực2
71Thủ tục chứng thực di chúc2.001019 Chứng thực2
72Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035Chứng thực2
73Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2.000942 Chứng thực2
74Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927Chứng thực2
75Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913Chứng thực2

Người tốt, việc tốt

Ý kiến thăm dò